Nieuws

Bij Blue Lions zullen tussen 10 juni 2024 en eind 2024/begin 2025 grote werken plaatsvinden.

de toegangen worden daardoor tijdelijk verlegd zoals in bovenstaand schema.

Algemeen:
 • De hoofdingangen P1 (poort 1) en P2 en de centrale verbindingsweg worden afgesloten vanaf 10 juni
 • De hoofdingang (en uitgang) wordt tijdelijk verlegd naar P3 aan het einde van de parking en de tennisvelden 1, 2 en 3 krijgen een tijdelijke directe toegang vanaf de parking
 • Fietsen kunnen tijdelijk binnen aan P3 gestald worden.
 • De werfzone omvat de centrale asfaltweg, de tennisvelden 4 tot en met 11 en de ruimte achter het clubhuis en is gedurende de ganse werken verboden terrein
 • Het clubhuis blijft tot het einde van de sportwerken op de huidige locatie en beschikbaar. De verhuis en renovatie van het clubhuis gebeurt pas na de sportinfrawerken.
Tennis:
 • Tijdens de werken zijn banen 4 tot en met 11 onbeschikbaar - banen 1, 2, 3 en de binnenbaan zaal A blijven beschikbaar.
 • Tennislessen en stages blijven doorgaan, bij beperkte beschikbaarheid kunnen lessen naar Diependal worden overgeplaatst. Meer info krijgt u van de tennisacademie.
 • De tenniscapaciteit wordt door de werken tijdelijk zeer beperkt, nieuwe inschrijvingen zijn daarom niet meer mogelijk. Bestaande leden werden geïnformeerd dat de impact 2024 in een getrouwheidskorting voor 2025 wordt omgezet.
Hockey
 • Op korte termijn verwachten wij geen impact op de hockeywerking gezien het outdoor seizoen beëindigd is - wij verwachten wel dat na de zomer bij opstart van het nieuwe seizoen tijdeljk trainingen en wedstrijden op Diependal zullen doorgaan.
Pickleball
 • wij verwachten geen impact op de Pickleball werking in zaal B
U kan een schema vinden hierboven - In groen de nieuwe tijdelijke ingangen en in rood de tijdelijk afgesloten ingangen.
Wij rekenen op ieders begrip voor de tijdelijke hinder tijdens de werken, respect voor de werfafsluitingen en kijken samen met iedereen uit naar een nieuwe state-of-the art infrastructuur!

 

Fijn dat je hockeylid wilt worden van Blue Lions. Vanaf zondag 26 mei om 20:00 aanvaarden we nieuwe inschrijvingen voor het seizoen 2024-2025. Inschrijven kan enkel via de link onderaan deze pagina.

 

Tarieven voor seizoen 2024-2025

Inschrijven voor juli levert een voordeel op van 50€. Wacht best niet te lang met inschrijven, want de plaatsen voor sommige teams lopen erg snel vol. Huidige leden die opnieuw inschreven voor 21 mei krijgen sowieso een plaats.  

Categorie Tarief voor 1 juli 2024 Tarief na 1 juli 2024
U6 (geboren in 2019)   € 275   € 325
U7/U8 (geboren in 2017 - 2018)   € 340   € 390
U9 (geboren in 2016)   € 380   € 430
U10 en U11 (geboren in 2014-2015)   € 400   € 450
U12 (geboren in 2013)   € 410   € 460
U14 (geboren in 2011-2012)   € 430   € 480
U16 (geboren in 2009-2010)   € 440   € 490
U19 (geboren in 2006-2008)   € 440   € 490
Student (geboren in 2000-2005)   € 290   € 340
Heren/Dames (geboren in 1999 en eerder)   € 490   € 540
Trim    € 235   € 285
Gents/Ladies/Jr Ladies   € 410   € 460

 

Wat wordt van een spelend lid verwacht?  

Vanaf het moment dat je wedstrijden speelt, verwachten we van je dat je over de officiële wedstrijdtenue beschikt.  Daarnaast engageer je je als lid om minstens op 80% van de matchen aanwezig te zijn.  

 

Wat biedt Blue Lions Hockey jou ?  

Hockey op jouw niveau, volgens jouw interesses.  We hebben zowel recreatieve als competitieve teams op nationaal niveau.  We bieden een kwalitatieve begeleiding waarbij we de coachingsprincipes van de VHL toepassen.   We zijn een gezellige familieclub, beschikken over een topaccomodatie.  Bij ons maak je vrienden voor het leven!  

 

Andere info

 • Het trainingschema voor het volgende seizoen vind je hier op onze website. Dit trainingsschema is onder voorbehoud en wordt gefinaliseerd eens we weten hoeveel leden en bijgevolg teams er ingeschreven zijn.
 • Algemene info over wedstrijden, Twizzit, vind je op deze website onder Hockey/Algemene Informatie
 • Wanneer het lidmaatschap geaccepteerd wordt, ontvangen nieuwe leden een uitnodiging om zich aan te melden op Twizzit. Een uitgebreidere e-mail met alle informatie voor nieuwe leden zal dan later volgen.

 

Heb je nog vragen?

Check onze outdoor Q&A

 

Inschrijven kan hier (of copieer deze link in je browser https://app.twizzit.com/go/Inschrijven2425)

Let op!
Wanneer op het inschrijfformulier wordt aangegeven dat in de gewenste leeftijdscategorie, die bepaald wordt door de geboortedatum, geen plek meer beschikbaar is, gelieve dan niet verder te gaan met de inschrijving, maar je te registreren op de wachtlijst (of copieer deze link 
https://app.twizzit.com/go/wachtlijst2425).

Als er een plaats vrijkomt of als er een extra team gevormd kan worden, ontvang je een bericht. Plaatsen worden vrijgegeven op volgorde van inschrijving op de wachtlijst.

Graag tot volgend seizoen op het Blue Lions hockeyveld.

 

 

 

UPDATE 02/06/24

Beste Blue Lions Leden en Supporters,
 
We zijn verheugd te kunnen melden dat we na jaren voorbereidingen de start van de infrastructuurwerken kunnen aankondigen. 
Maandag 10 juni zal de werf worden ingericht, waarna de werken van start kunnen gaan. Deze werken zullen enkele maanden duren en zonder vertragingen nog voor het einde van dit jaar worden afgerond.
De finale scope van de werken bedraagt een investering van 2.8M€ en omvat: 
 • een vaste, gesloten tennishal met 3 overdekte laykold hardcourtbanen die zowel in de winter als in de zomer comfortabel tennis zal mogelijk maken, naast de bestaande laykold hardcourt zaal A
 • 3 overdekte padelbanen met een constructie die halfopen is aan de zijkanten, wat toelaat om het ganse jaar door regen-, wind- en zonbestendig padel te spelen.
 • een tennis & hockey multi-use veld - met half hockeyveld afmetingen en 3 ingetekende tennisbanen die het ganse jaar door intensief door hockey & tennis kunnen gebruikt worden.
 • 2 nieuwe tennis gravelbanen
 • de verhuis en renovatie van het clubhuis naar het bestaande gebouw "de Cube"
 • vernieuwde groenaanplanting met inheemse bomen en struiken
 • volledige in & outdoor ledverlichting van alle sportinfrastructuur.
 
Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om iedereen die gedurende de start in 2019 een rol gespeeld heeft in de voorbereiding van deze werken te bedanken en met name het infrateam olv Lucia & Iemke.
Wij willen ook graag alle sponsors en leden bedanken om deze grote werken volledig als Blue Lions club te kunnen dragen uit eigen werkingsmiddelen. Wij zijn ook de gemeente Tervuren en Defensie zeer dankbaar voor de omkadering en facilitering van de werken.
 
De finale inplanting ziet er uit als volgt : (onder voorbehoud van wijzigingen) - Volgende week zullen wij 3D visuals verspreiden die een goed overzicht geven.
In het lichtgrijs de overkappingen tennis & padel, in het paarsblauw het nieuwe multiuse veld.
 
IMPACT
 
Uiteraard hebben deze werken gedurende enkele maanden een impact op onze sportwerking.
 
Algemeen:
 • De hoofdingangen P1 (poort 1) en P2 en de centrale verbindingsweg worden afgesloten vanaf 10 juni
 • De hoofdingang (en uitgang) wordt tijdelijk verlegd naar P3 aan het einde van de parking en de tennisvelden 1, 2 en 3 krijgen een tijdelijke directe toegang vanaf de parking
 • Fietsen kunnen tijdelijk binnen aan P3 gestald worden.
 • De werfzone omvat de centrale asfaltweg, de tennisvelden 4 tot en met 11 en de ruimte achter het clubhuis en is gedurende de ganse werken verboden terrein
 • Het clubhuis blijft tot het einde van de sportwerken op de huidige locatie en beschikbaar. De verhuis en renovatie van het clubhuis gebeurt pas na de sportinfrawerken.
Tennis:
 • Tijdens de werken zijn banen 4 tot en met 11 onbeschikbaar - banen 1, 2, 3 en de binnenbaan zaal A blijven beschikbaar.
 • Tennislessen en stages blijven doorgaan, bij beperkte beschikbaarheid kunnen lessen naar Diependal worden overgeplaatst. Meer info krijgt u van de tennisacademie.
 • De tenniscapaciteit wordt door de werken tijdelijk zeer beperkt, nieuwe inschrijvingen zijn daarom niet meer mogelijk. Bestaande leden werden geïnformeerd dat de impact 2024 in een getrouwheidskorting voor 2025 wordt omgezet.
Hockey
 • Op korte termijn verwachten wij geen impact op de hockeywerking gezien het outdoor seizoen beëindigd is - wij verwachten wel dat na de zomer bij opstart van het nieuwe seizoen tijdeljk trainingen en wedstrijden op Diependal zullen doorgaan.
Pickleball
 • wij verwachten geen impact op de Pickleball werking in zaal B
U kan een schema vinden hierboven - In groen de nieuwe tijdelijke ingangen en in rood de tijdelijk afgesloten ingangen.
Wij rekenen op ieders begrip voor de tijdelijke hinder tijdens de werken, respect voor de werfafsluitingen en kijken samen met iedereen uit naar een nieuwe state-of-the art infrastructuur!
 

 

 

UPDATE 26/04/24

Beste leden,

op de gemeenteraad van 25/04 werden de leningen en bijhorende contracten van de gemeente aan Blue Lions Polygoon BV goedgekeurd.

Eerder in de maand april werd de concessie van Defensie rond de terreinen van de Polygoon aan de gemeente die eerder op 20 jaar stond verlengd tot 30 jaar, tot 2049 dus.

Dat betekent dat nu ook vergunnings- en contractgewijs alle lichten op groen staan om verder te gaan met onze investering van 2.8 miljoen € in de nieuwe tennis, padel en hockeyinfrastructuur.

Wij houden jullie in de komende dagen op de hoogte hoe en wanneer de werken nu zullen gepland en uitgevoerd worden. Wij verwachten met de eerste werken in juni te beginnen.

Het streven blijft om tegen de winter van 2024 het gros van de nieuwe infrastructuur in gebruik te kunnen nemen.

 

UPDATE 23/03/24

De eerste spadesteek voor onze infrastructuurwerken komt steeds dichterbij!

Eerst zijn er nog enkele procedurestappen die moeten afgerond worden - zo is er de cruciale gemeenteraad van eind april met finale goedkeuringen van de gemeente en defensie op de lening en de looptijd die Blue Lions zal afsluiten, waarna de werken daadwerkelijk kunnen aanvatten. Blue Lions draagt deze investering van 2.8 miljoen Euro en de terugbetaling volledig zelf.

Wij herinneren onze huidige en nieuwe leden er graag aan dat dit grote plan Blue Lions klaarmaakt voor een mooie sport-toekomst met nieuwe kwalitatieve groeimogelijkheden voor alle leden en afdelingen in de club!

Wij verwachten dat de eerste (grond)werken in mei 2024 zullen aanvatten - dat zal zeker impact hebben op de toegangen tot de club en op de bespeelbaarheid van bepaalde gedeeltes van onze infrastructuur. 

Wij voorzien in ieder geval zoveel mogelijjk continuiteit:

- tennisbanen 1, 2, 3 en indoor zaal A & B zullen ten allen tijde open blijven - zij het via een tijdelijk gewijzigde ingang. De banen zijn zomerklaar en zullen onder voorbehoud van goed weer opengaan op vrijdag 29 maart !

- de clubhuistent blijft in 2024 nog open tot de werken aan het nieuwe clubhuis ver genoeg gevorderd zijn.

- De grote hockeyvelden op Polygoon en op Diependal blijven ten allen tijde beschikbaar.

Volgende sport & weginfrastructuur zal tijdens de werken niet of slechts gedeeltelijjk toegankelijk zijn:

- de huidige kunstgrasvelden voor hockey & tennis

- tennisbanen 4, 5, 6, 7

- de centrale geasfalteerde 'blue lions laan' - die gedeeltelijk afgesloten zal zijn als werfzone tijdens de werken. 

- de zandruimte achter en naast de clubhuistent waar de padelvelden zullen gebouwd worden.

De tennisleden werden al geïnformeerd hoe het lidmaatschap 2024 aangepast wordt in functie van de beschikbare tenniscapaciteit. 

Zodra we een concrete startdatum hebben van de werken komen we terug met een gedetailleerde update en impact.

Het grote doel is en blijft om tegen oktober 2024 de sport-infrastructuurwerken te hebben afgerond en te kunnen genieten van nieuwe tennisbanen en wintertennis in de nieuwe overkapping, de eerste padelbanen in Tervuren en de gemoderniseerde kunstgras-capaciteit voor hockey & tennis. Wij verwachten dat het nieuwe clubhuis 'The Cube' in de loop van 2025 gebruiksklaar en operationeel zal zijn.

 

 

UPDATE 01/02/24

Beste leden, we zijn blij te kunnen melden dat er opnieuw een aantal belangrijke kapen gerond zijn.

 • Er werd geen beroep aangetekend tegen de vergunning, de periode hiervoor liep af mid januari, deze laat ons dus toe om verder te gaan
 • De onderhandelingen met bouwpartners lopen volop en verwachten we af te ronden tegen eind maart
 • Zowel gemeente als defensie werken volop mee om een zo groot mogelijk projectaanbod te faciliteren.

Volgende update: mid maart! Kom zeker naar onze volgende evenementen om de laatste stand van zaken te kennen.

 

UPDATE 23/12/23

Beste leden, een aantal nieuwe mijlpalen:

- eind november werd de vergunning verleend voor het Blue Lions infrastructuurplan !

- op de Tervuurse gemeenteraad van eind december werd de financiering adhv een lening voor het project goedgekeurd.

De onderhandelingen met de leveranciers / partners lopen ondertussen verder.

Meer nieuws over de infrastructuurwerken? Kom zeker naar de nieuwjaarsreceptie van 7 Januari

 

UPDATE 15/10/23

Beste leden,

hierbij delen we graag de laatste stand van zaken inzake het infrastuurproject.

 • de vergunningsaanvraag werd aangeplakt zoals eerder gemeld begin juli en is ondertussen ook afgesloten voor indienen van bezwaren.
 • de vergunningsverlende overheid heeft nu tot 8 december om het advies te motiveren en uit te vaardigen.
 • In het meest vroege scenario zouden de werken dan kunnen aanvangen in januari 2024

De gemeente besluit over het finale leningsbedrag eind oktober, waarmee duidelijk zal komen te vast te staan wat de definitieve scope & schaal van het project zal zijn.

In tussentijd gaan wij druk verder met de projectopzet, en zijn meerdere partijen bevraagd en bezig met bestekken en offertes.

Volgende update : mid november !

 

UPDATE 15/08/23

Beste leden, 

geen deel van ons eigen infrastructuurplan op de Polygoon, maar zeker ook de belangrijk voor de club: de vervanging van de mat op Diependal is in volle gang!

Als alles goed gaat is de nieuwe mat terug gebruiksklaar eind september. De nieuwe mat is terug polyvalent, dus voor meerdere sporten geschikt, maar veel meer geschikt voor hockey.

Onder andere met dedicated hockeybelijning en een kunstgrastype dat een volwaardige hockeymat sterk benadert. Vanaf seizoen 23-24 dus een forse verbetering voor de trainingen op Diependal, en uiteraard ook voor de wedstrijden die daar doorgaan.

Onze focus is en blijft de infrastructuur op de Polygoon, maar Diependal is en blijft een belangrijke extra pijler in onze infrastructuur. Dank aan de gemeente voor deze renovatie !

 

 

UPDATE 14/07/23

Beste leden,

we zijn blij te kunnen melden dat na vruchtbaar verder overleg de vergunningsaanvraag opnieuw kon worden ingediend op 13 juli !

Ondertussen zullen meerdere partijen (mogelijke bouwpartners) aangeschreven en gescreend worden.

We wensen iedereen een fijne zomer en houden jullie op de hoogte.

 

UPDATE 04/06/23

Beste leden, 

met deze regelmatige updates willen wij u op de hoogte houden rond de voorziene grote infrastructuurwerken bij Blue Lions, gepland in 2023 en 2024. 

We konden u onlangs melding maken dat na intensief overleg we erin geslaagd waren om de vergunningsaanvraag op 21 april in te dienen. Voorafgaand hieraan hebben alle interne afdelingen en leden van Blue Lions zich achter dit plan geschaard en hebben plangesprekken met alle betrokken instanties plaatsgevonden. De gemeente Tervuren (als concessieverlener), Dienst Ruimtelijke Ordening Tervuren (als bevoegde instantie), Defensie (als eigenaar), Agentschap Natuur & Bos Vlaanderen, Dienst Erfgoed Vlaanderen en onze buurtbewoners zijn in deze allemaal al meerdere malen betrokken en bevraagd geweest. 

Desalniettemin is er vanuit de gemeente de vraag gekomen om de vergunningsaanvraag in te trekken om onder andere nog een extra overleg met Agentschap Natuur & Bos in te plannen, alvorens de vergunningsaanvraag ontvankelijk kan verklaard worden. Als gevolg hiervan hebben we de vergunningsaanvraag tijdelijk opgeschort teneinde al onze kansen te vrijwaren. We betreuren deze stap maar zijn er tegelijk van overtuigd dat het gezien de gevoelige ligging van onze mooie sportsite aan de rand van het Park en het Zoniënwoud nu ook eenmaal cruciaal is dat de infrastructuurwerken een zo duurzaam mogelijk karakter hebben voor mens & natuur. Als het overleg goed verloopt, hopen we de vergunningsaanvraag zo snel mogelijk opnieuw te kunnen activeren. 

Samen met de vergunningsaanvraag lopen er verschillende parallelle trajecten in de ontwikkeling van het infrastructuurplan.  Zo is het Tennis & Infrastructuurteam in mei op referentie bezoek geweest op verschillende clubs in Frankrijk & België om de meest geschikte tennis overkapping en padel courts live te gaan bekijken. Tot slot wordt er hard verder gewerkt aan het uitwerken van de nodige bestekken voor kandidaat aannemers, financiering, en governance. 

Op dit moment kunnen we moeilijk inschatten wat de tijdelijke opschorting van de vergunningsaanvraag zal betekenen voor de exacte timing van de werken en oplevering. Zoals aangekondigd kan de planning om in oktober ‘23 de werken te beginnen immers alleen gehaald worden als geen enkele van de ontwikkelings ‘trajecten’ een tegenslag kent. De ontwikkeling van het infraproject zelf evolueert in de goede richting. We blijven dus optimistisch maar terzelfdertijd houden we rekening met alle mogelijke pistes mocht de initieel voorziene timing (start werken in oktober 23) in het gedrang komen. De projectvergadering met Natuur & Bos en het verdere overleg met de gemeente zal daarin cruciaal zijn. 

We informeren onze leden graag over de stand van zaken op een infosessie eind juni in ons clubhuis. 

 

UPDATE 23/04/23

Beste Blue Lions Leden,

Na onze uitgebreide infrastructuur informatiesessies voor leden en buren van Januari zijn we blij te kunnen melden dat na enkele weken van intensief overleg met alle betrokken instanties, op vrijdag 21 april de vergunningsaanvraag voor de Blue Lions infrastructuurwerken werd ingediend, een cruciale mijlpaal.

We willen hierbij zeker ook onze dank uitspreken aan de gemeente en alle betrokken instanties die aan het intensieve vooroverleg in februari & maart constructief hebben meegewerkt.

Dat betekent concreet dat we nog steeds op schema zitten om in Q4 2023 de noodzakelijke werken aan te vatten.

We herinneren iedereen en vooral onze nieuwe leden aan de kernelementen van dit plan:

 • Herinrichting van de 11 outdoor tennisbanen naar 3 overdekte hardcourt banen, 2 nieuwe gravelbanen, 3 nieuwe kunstgrasbanen op een polyvalent veld, en verbetering van de drainage op 3 bestaande gravelbanen. 
  • Door deze ingreep kan meer tennis tijdens de winterperiode worden aangeboden en kan de tennisacademie zich volwaardig ontwikkelen met lessen & stages.
  • Door nieuwe verlichting op alle banen wordt de bruikbare tijd en capaciteit van de banen ruimschoots opgetrokken.
 • 3 padelbanen waarvan 2 overdekt.
 • Een polyvalent hockey & tennis kunstgrasveld
  • Half hockeyveld voor trainingen en wedstrijden.
  • 3 Tennis Vlaanderen gecertificeerde kunstgras tennisbanen.
 • Een herinrichting van de vergaderzalen en tennislounge
 • Een her-integratie en renovatie van het clubhuis in de gebouwen.
 • Een tribune voor het hockeyveld
 • Een speeltuintje voor kinderen.
Het is nu enkele weken afwachten op het advies en de beslissing van de autoriteiten inzake - tegen de zomer hopen we meer nieuws te hebben hierover.
 
Ondertussen wordt er niet stilgezeten: er wordt met de projectgroep infrastructuur verdere informatie ingewonnen over de finale tennisoverkapping en padelinfrastructuur met enkele sitebezoeken in binnen- en buitenland. Het finale bestek wordt opgemaakt voor de verschillende loten (grondwerken, verlichting, overkapping, ...), gesprekken worden opgestart met potentiële leveranciers en aannemers en tegelijk wordt er verder gekeken naar de financiering en de leningsverstrekking in '23 en '24 door en in samenspraak met de gemeente. Dit alles om tegen begin van de zomer klaar te zijn met een definitieve selectie voor de start van de werken eind dit jaar.
 

Het bestuur,

Stijn, Lucia, Bernard, Koen, Frans, Peter, Hans.

Van 15-19 juli zijn er asfalteringswerken in de Hertswegenstraat en Tervuursesteenweg.

Onze club zal hierdoor per auto moeilijk bereikbaar zijn.

Plaatselijk verkeer blijft mogelijk maar de parking zal wellicht niet toegankelijk zijn.

Parkeren of kiss&ride kan voor korte momenten in de Beeldekensgatstraat.

 

Alle laatste info hierover op

https://www.tervuren.be/nieuws/asfalteringswerken-in-juli

 

- 27 Juni 2024 -

Schrijf je hier in

Winterlessen 2024

 • 22 lesweken vol tennisplezier
 • Lessen voor zowel jeugd als volwassen.
 • Start in de week van 23 september
 • Voldoende capaciteit ondanks infra werken! Wij maken gebruik van zowel de polygoon site als Diependal.
 • Nieuw! Competitie aanbod voor U11 en U13

Extra

 1. U zal merken dat er voor bepaalde lesdagen er lesmomenten mogelijk zijn in blokken van twee of meerdere uren. Het lesmoment zal dan tussen één van deze uren plaatsvinden.
 2. We streven ernaar alle groepen volledig op te delen. Let op!! Bij onvoldoende beschikbaarheden garanderen wij geen zekerheid tot deelnamen.
 3. Wij beschikken over voldoende capaciteit zowel indoor als outdoor om de lessen vlot te laten verlopen ondanks de geplande infra werken. Moest er zich toch een probleem vormen hebben wij nog steeds Sportcentrum Diependal als back up.
 4. U kan ook steeds zelf een groepje samenstellen en zich tegelijk inschrijven op het gekozen uur. 
 5. U hoeft geen tennis lidmaatschap te hebben om te kunnen deelnemen aan onze tennislessen. Niet leden betalen wel een extra kost van 30 euro.

        

Voor meer info, mail naar tennisacademie@bluelions.be

Tarieven & dagen/uren

 

        

De Inschrijvingen voor de hockey en tennisstages in 2024 vind je hier 

De links vind je in dit nieuwsbericht.  

 

TENNIS 

Tijdens de schoolvakanties 2024 kan je op tenniskamp op de Polygoon!    

Schrijf je hier in ! Alle stages tot en met de zomer staan live !

Stages in de krokus, paas, zomer, herfst en kerstvakantie - georganiseerd door het eigen Blue Lions Tennis Academie Team

 

HOCKEY

Tijdens de zomervakantie: 

Voor kinderen/jongeren:

 

Ook voor volwassenen hebben we opnieuw geweldige clinics, zowel voor beginnende als voor gevorderde hockeyers. Je kan inschrijven voor de hele week (maandag tem vrijdag van 19:00-22:00) of per avond. Schrijf je in via Twizzit (https://app.twizzit.com/go/AdultCampSummer24)

  

 

 

 

 

Beste leden, 

Vele handen maken licht werk - Help jij mee in het Club, het hockey en tennisteam?

Neem ajb een kijkje op deze link en schrijf je in voor een of meerdere taken.  

Heel hartelijk bedankt ! 

 

 

 

De nieuwsbrieven kan je hier nalezen.  

Hockey

Hockey trainingsschema

Hockey Inschrijvingen

Stages en toernooien

Outdoor

Indoor

Scheidsrechter

Algemene Informatie

Team Manager - Coach - Trainer

Tennis

Lid Worden

Tennis Lessen

Tennis Stages

Terreinreservatie

Interclub

Tennisrackets bespannen

Kledij & Gedrag

Algemene Informatie

PADEL

Kom je Padel spelen bij Blue Lions

Lid worden

Padel racket huren

Club

Visie & Beleid

Wie is wie ?

Infrastructuur

Formulieren & Documenten

Clubhuis

Vrijwilligers

Vrijwilligers

 

Vacatures

Sponsors & Business

Sponsors

Business Club

© 2020, website powered by Twizzit.com