Indoor : Briefing NL officials 2023

Duur van de wedstrijd

Alle wedstrijden vanaf U14 worden in 4 periodes van 15 minuten
gespeeld (4x15 minuten).
Een pauze van 1 minuut is voorzien tussen de 1e en 2de periode en
tussen de 3de en 4de periode. De rust bedraagt 3 minuten.
De tijd wordt niet gestopt bij een PC of na een goal.

De scheidsrechters nemen de tijd en fluiten de periode af. De tijd
van de kaarten wordt door de zaalverantwoordelijke genomen.

 

# spelers op het speelveld

Max 6 spelers mogen op het speelveld zijn. Ofwel 1 GK + 5
veldspelers, ofwel 6 veldspelers.
In het laatste geval mogen veldspelers tijdens een PC een masker
dragen, geen helm/keepershandschoenen, en niemand in het doel.
In U10-U19 is een masker verplicht op PC voor alle verdedigers die
achter de achterlijn staan.
Indien een ploeg meer dan 6 spelers op het speelveld heeft, moet
er een PC worden gefloten. Eventueel mag de kapitein bestraft
worden met een kaart.

 

#  wissels 

De wissels van de spelers gebeuren langs de kant waar de bank van het team
zich bevindt.
Wissels tussen veldspelers zijn oneindig.
Wissels tussen GK zijn oneindig.
Wissels tussen GK en veldspelers zijn beperkt tot maximaal 2 per wedstrijd (de
tijd wordt niet stopgezet voor deze wissel, die op de middenlijn plaatsvindt).
In het geval dat een GK een kaart krijgt, kan een veldspeler worden vervangen
door een GK (dit telt niet mee voor de max 2), tenzij aan het einde van de
schorsing een veldspeler weer in het veld komt.
Wissels
Als een team al zijn GK wissels heeft gebruikt en de GK geblesseerd
raakt en niet verder kan spelen, is de enige oplossing dat een
andere GK hem vervangt. De tijd wordt niet stopgezet om een
andere keeper uit te rusten.

 

#  wissels na schorsing

We stoppen de tijd voor een kaart. Duidelijk signaleren en (luid) fluiten.
Een speler die tijdens een PC terugkeert uit een schorsing kan niet worden vervangen
(hij kan zelf weer op het veld komen).
Bij een wissel moet de speler die de geschorste speler vervangt, wachten tot het
einde van de PC om het veld weer te betreden.
Voor een GK moet je de tijd stoppen om hem de tijd te geven om terug op het veld te
kunnen komen.
Indien de schorsingstijd van de GK gedaan is tijdens de PC raden we jullie aan om de
GK NA de PC op het veld weer toe te laten.
→ Bespreek dit met de andere scheidsrechter voor de wedstrijd.
Wissels na schorsing
Als een speler (verdediger/aanvaller) tijdens een PC terug op het
veld komt omdat zijn schorsing voorbij is, mag hij de start van de
PC niet vertragen.

 

#  3 steunpunten

Veldspelers mogen de bal niet spelen terwijl zij op het veld liggen
of met een knie, arm of hand in contact zijn met het veld, anders
dan degene die de stick vasthoudt.
3 steunpunten
Een GK die zich in de cirkel bevindt met 3
steunpunten mag de bal niet buiten de cirkel
spelen. Straf → PC.

Een speler die onopzettelijk op de grond speelt wordt bestraft met
een vrije slag.
Een verdediger die opzettelijk op de grond speelt in zijn
verdedigingshelft wordt bestraft met een PC.

#  Push 

Verplaatsen van de bal over de grond met een duwende beweging
van de stick, nadat de stick eerst dicht bij de bal is geplaatst.
Wanneer een push wordt uitgevoerd, zijn zowel de bal als de haak
van de stick in contact met de grond.
Dicht bij de bal = maximum 40cm

! Meer dan 40cm = slag → vrije slag tegen de speler

Het is verboden om een bal te slaan. Ook om een goal te
voorkomen. Indien dit gebeurd moet je stroke fluiten. Dit is ook van
toepassing als er een verdediger is achter de verdediger die de fout
maakt.

In sommige gevallen wordt de bal gerold over de lengte van de
stick. Dit is toegestaan zolang de speler de bal niet slaat op een
bepaald moment in zijn beweging.
Gebeurt vanuit de verdediging om een lange pass te geven.

! Twee bewegingen moeten gefloten worden.

#  beheer hoge bal 

Fluit: 

* Alle richtingen
* Toepassing op heel het veld
* Beoordelen op dezelfde manier (verdediging als aanval)
* Balcontrole: geen tegenstander die de bal betwist/speelt (minder dan 3m)
of in de weg staat → Communiceren
* Bij het passen van de bal mag de bal niet over de stick van de tegenstander
gaan die in de baan van de bal staat
* Op PC als de bal gestopt wordt door de aanvaller en deze gaat omhoog
(zelfs 5 cm) fluit je een fout voor de verdedigers

Het is toegelaten om de bal in de lucht te stoppen (niet de bal
spelen/niet op de grond plat te zetten) voor de speler/ploeg die de bal
niet omhoog heeft gedaan. Dit is ook van toepassing voor een shot op
goal.
En hoge shot op goal moet op doel zijn/gekadreerd zijn. Indien in de
richting van een speler die zich naast het doel bevindt = aanvallende
overtreding = vrije slag voor de verdediging.
Slaan van de bal in de lucht om een goal te voorkomen = verboden. Je
moet stroke fluiten.
Dit is ook van toepassing als er een verdediger is achter de verdediger
die de fout maakt.

#  hoge bal / shot op goal 

Ten gevolge van een hoge shot op goal dat weerkaatst op een GK,
op een stick van een verdediger, op de paal of op de lat, mag de bal
door alle spelers worden gestopt.
Als de bal via de balk omhoog gaat, mag de speler van hetzelfde
team als de speler die de bal op de balk heeft gespeeld de bal niet
spelen. De balk wordt beschouwd als een teamgenoot.

 

#  obstructie 

* Lichaam (been, arm, eigen lichaam of lichaam medespeler)
* Stick

! Vragen die je je moet stellen om de obstructie te beoordelen :
- Spelen de spelers de bal ?
- Hebben de spelers de mogelijkheid om de bal te spelen ?
- Is er een beweging om te verhinderen dat de bal wordt gespeeld ?

Wees aandachtig met het gebruik van het lichaam om te voorkomen dat
tegenstanders de bal spelen.

Stick obstructie is een “hot” onderwerp. Wees 200 % zeker als je fluit.
Kijk en beoordeel wat de stick van de verdediger en aanvaller doet.

Het is niet toegelaten

- voor spelers om achteruit in een tegenspeler te lopen.

- om een been te gebruiken om te verhinderen dat de stick van de tegenstander de bal speelt.

 

#  offensieve vrije slag 

Bal moet stilliggen en pro-actief zijn voor de plaats van de vrije slag.
Situatie onduidelijk → grijp snel in voordat het spel hervat wordt.
Iedereen moet op 3m staan. Als een speler zich binnen 3 meter van de vrije slag
bevindt, mag hij de vrije slag niet hinderen (spelen, proberen te spelen).
De bal moet 3m afleggen of worden aangeraakt door een verdediger voordat hij
in de cirkel mag gespeeld worden. Als de bal via de balk rechtstreeks in de cirkel
wordt gespeeld, moet de bal 3m afleggen voordat hij de balk raakt.
Offensieve vrije slag
Een vrije slag wordt onmiddellijk gespeeld zonder dat een speler de bal is
gaan halen, een speler van de tegenpartij mag zich alleen in de cirkel
binnen de 3 meter bevinden. De tegenspeler moet wachten tot de bal 3
meters heeft gerold alvorens hem te spelen.
Als een speler de bal is gegaan, moet iedereen op 3 meter zijn, ook in de
cirkel. Pro-actief met de fluit/stem.

 

#  vrije slag in de cirkel voor de verdediging 

Voor een fout in de cirkel, mag de vrije slag overal in de cirkel worden
genomen (idem Outdoor).

! Wees aandachtig op de PC wanneer de bal achter de achterlijn
gaat (na het shot op doel). De vrije slag moet plaatsvinden op de
loodrechte lijn waar de bal uitging maximaal ter hoogte van de kop
van de cirkel.

 

#  lange corner 

Wanneer de bal achter de achterlijn gaat en deze als laatste door een
verdediger werd geraakt, dan wordt het spel voor de tegenpartij hervat
met een lange corner.
De lange corner vindt plaats op de middenlijn.
Het aanduiden van de lange corner gebeurt op dezelfde manier als de
lange corner in Outdoor.

 

#  verdedigende ploeg op PC 

De GK staat in de goal.
Max 5 verdedigers mogen naast de goal achter de achterlijn staan, aan de
andere kant van waar de bal wordt aangegeven.
Indien een verdediger beslist om niet naast de goal te gaan staan moet hij op
9.10m van de achterlijn aan de andere kant van het veld gaan staan.
In U10-U19 is een masker verplicht op PC voor alle verdedigers die achter de
achterlijn staan.

 

#  penalty corner 

De ploegen hebben 30 seconden om zich klaar te maken. Als de start van
de PC wordt vertraagd door de verdedigers zal de betrokken speler een
groene kaart krijgen. Als de aangever de start van de PC vertraagd moet
er een vrije slag voor de verdediging worden gefloten.
Beide scheidsrechters kijken of de bal buiten de cirkel is gegaan.

Op PC, als de verdedigende ploeg besluit te spelen met een GK en 4
verdedigers (de 5de verdediger staat bij de tegenovergestelde
cirkel) en een verdediger loopt er uit voordat de bal door de
aangever is gespeeld, moet deze verdediger naar de
tegenovergestelde cirkel gaan. Het verdedigende team verdedigt de
PC met een speler minder. In dit geval staat er een GK in het doel
en 3 verdedigers naast het doel.

De verdedigers die zich in de tegenovergestelde cirkel bevinden,
mogen terugkeren in de verdedigende opstelling als de PC fase
voorbij is. Zij kunnen aan de fase deelnemen op het moment dat de
bal wordt gegeven.

 

#  penalty corner beheer 

Beide ploegen hebben 30 seconden om zich voor te bereiden
De aangever moet klaar staan
De betrokkenne scheidsrechter fluit om de PC te starten
De aangever moet DIRECT de bal spelen. Dit moet binnen de 2 seconden
gebeuren na het fluitsignaal
Schijnbewegingen (lichaam, arm, hoofd, schouder,….) zijn niet toegelaten
Indien de aangever de start van de PC vertraagt, moet er een vrije slag voor
de verdediging worden gefloten
Als een aanvaller in de cirkel te vroeg komt, moet de aangever naar de
andere cirkel zich begeven. De PC wordt opnieuw genomen

 

 

#  penalty corner 

Als de bal niet buiten de cirkel is geweest, is het niet toegestaan om een
hoge shot te doen. Vrij slag voor de verdediging direct fluiten.
De bal moet buiten de cirkel zijn geweest vooraleer een geldig doelpunt
kan toegekend worden.

! Als de bal niet buiten de cirkel is geweest, moet je niet afluiten. Je
laat de actie doorspelen. Indien de bal niet door een verdediger is
aangeraakt en over de goallijn gaat, moet je uitverdedigen tonen.
Indien de bal door een verdediger is aangeraakt in de cirkel dan
moet je lange corner aanduiden.

 

#  penalty corner - shot op goal 

Let op op de verdedigers die uitlopen (3 meter afstand en hoogte van de
bal).
Als de verdediger binnen 3 meter van de bal is en onder de knie wordt
geraakt = opnieuw PC. Indien de bal deze verdediger op of boven de knie
raakt = gevaarlijk spel, vrije slag voor de verdedigende ploeg.

 

#  gevaarlijk spel 

Spelers mogen de bal niet spelen op een gevaarlijke manier of op een
manier die leidt tot gevaarlijk spel.
Een bal wordt ook als gevaarlijk beschouwd wanneer een tegenstander
een legitieme uitwijkende beweging moet maken.
De vrije slag vindt plaats op de plaats waar het gevaarlijk spel
plaatsvindt.

! Beoordeling = het in gevaar brengen van de
tegenstander
Snelheid/kracht van de bal op het moment dat de
bal gespeeld wordt

 

#  gevaarlijk spel - criteria 

Speler moet in stilstand en in lage verdedigingspositie zijn.
Stick moet op de grond/dicht bij de grond zijn.
Tussen de benen (toegestaande afstand van 20 cm buiten de benen).
Maximal afstand van 3m.
Intentie van de speler in balbezit.

! Beoordeling = in gevaar brengen van de tegenstander,
snelheid en kracht van de bal
De bal direct spelen in de hand/handschoen of spin met
de bal in de stick van de tegenstander spelen = gele kaart

#  groene kaart - overtredingen = 1 minuut 

- De bal spelen na het fluitsignaal of het spel belemmeren
binnen de 3m van een vrije slag met weinig impact op het
spel (bijv. aan de kant van de aanvallers).
- Kleine fysieke overtredingen op off-ball situaties
(duwen/vasthouden bij vrije slagen)
- Spelonderbreking met weinig impact door opzettelijk
gebruik van voeten, lichaam, backstick... (afhankelijk van
impact en in welke speelhelft)
- Verdedigende ploeg niet klaar bij PC.
- Klein wangedrag - crowding van scheidsrechter, betwisten
van scheidsrechterlijke beslissingen.

#  gele kaart - overtredingen

= 2 minuten 

- Spelen van de bal na het fluitsignaal met grote impact op
het spel.
- Spelonderbreking met grote impact op het spel of herhaalde
overtredingen door opzettelijk gebruik van voeten, lichaam
of backstick.
- Fysieke overtredingen met het lichaam of de stick inclusief
"off the ball" overtredingen.
- Alle andere herhaalde overtredingen waarvoor al een
groene kaart werd gegeven.

#  gele kaart - overtredingen

= 4 minuten 

- Hoge impact - Hoge impact, gemene, opzettelijke
overtredingen zonder oog voor de veiligheid van de spelers
- Fysieke overtredingen - gevaarlijke en cynische tackles door
zowel aanvallers als verdedigers die spelers doen vallen of
laten struikelen, inclusief sliding tackles, die afhankelijk zijn
van het gevaar en de intentie.
- Herhaalde overtredingen waarvoor al een gele kaart werd
gegeven.

 

#  reminders 

- Toss voor de wedstrijd en voor de line-up.
- Bij een PC op het einde van een période fluit je de wedstrijd af (minder dan
30 seconden nog te spelen). Als de bal buiten de stippellijn komt is de
wedstrijd gedaan.
- We stoppen de tijd voor een kaart. Duidelijk signaleren en (luid) fluiten.

 

# spelregels - best practices 

- Alle extra kleding moet dezelfde kleur hebben als de hoofdkleur van de kleding. In
geval van een kleding met dubbele kleur (rood/zwart) draagt het volledige ploeg de
extra kleding slechts in één kleur.
- Het dragen van een volledig handschoen is VERPLICHT. Indien de speler geen volledig
handschoen draagt, hem/haar van het veld sturen en hem/haar vragen om zijn/haar
handschoen aan te doen.
- Het dragen van een gebitsbeschermer is VERPLICHT. Indien de speler geen
gebitsbeschermer draagt, hem/haar van het veld sturen en hem/haar vragen om
zijn/haar gebitsbeschermer aan te doen. Indien dit gebeurt op PC moet hij/zij niet
wachten tot het einde van de PC om terug op het veld te komen.
- Wanneer een speler gekwetst is aan het hoofd, moeten scheidsrechters de tijd direct
stoppen en een staflid van het team op het veld roepen om te evalueren of de speler
een hersenschudding heeft.
- Kniebeschermers op PC mogen zwart zijn of van dezelfde kleur als de sokken zijn
wanneer ze buiten de sokken worden gedragen.

 

#  basisprincipes arbritage 

signalisatie: 

- Met één arm.
- Gestrekt.
- Horizontaal.
- Snel tonen op het moment van de overtreding, gedurende +- 2 seconden.

Fluitsignaal

- Hoofd rechtop houden om het contact met de spelers te behouden.
- Modulatie.

! timing !!!!! 

plaatsing / verplaatsing 

- Altijd het spel voor zich hebben.
- Niet te dicht bij de spelers.
→ Als het spel de middenlijn kruist, moet de betrokken
scheidsrechter op zijn base-line staan.

 

Communicatie 

Scheidsrechters moeten duidelijk communiceren met het fluitje,
signalen en de stem. Boodschappen aan spelers/stafleden moeten
duidelijk en kort zijn.

verantwoordelijkheden

- De wedstrijd ondersteunen
- De collega ondersteunen
- Het team ondersteunen
- Zorg ervoor dat de wedstrijd veilig en eerlijk wordt gespeeld

teamspirit 

- Een goede samenwerking tussen de scheidsrechters is van essentieel belang en
leidt tot succesvolle arbitrage. Help en ondersteun elkaar;
- Stem voor de wedstrijd af hoe jullie gaan samenwerken en elkaar helpen.
Veelvuldig oogcontact is van groot belang, MAAR elke scheidsrechter blijft
verantwoordelijk voor zijn eigen cirkel !!!
- Scheidsrechters moeten hun verantwoordelijkheid nemen en bereid zijn om hun
collega te helpen wanneer diens zicht wordt belemmerd of wanneer hij moeite
heeft om bepaalde delen van het veld te zien. Indien nodig en wanneer hun
mobiliteit dit toelaat, moeten scheidsrechters bereid zijn om de middenlijn te
passeren en op de helft van de collega te komen om deze te assisteren. Dit helpt
de spelers te overtuigen dat de genomen beslissingen correct zijn.

spel lezen 

- Als je moeilijkheden hebt om met het spel te lezen of je hebt
weinig ervaring als Indoor Nationale scheidsrechter kan je beter
alles affluiten en geen voordeel laten voor de ploegen.
- Doordat je fluit wordt de situatie duidelijker. Bal moet stil liggen en
op de juiste plaats. Iedereen moet op 3m zijn van de plaats van de
vrije slag.