Bij Blue Lions zullen tussen 10 juni 2024 en eind 2024/begin 2025 grote werken plaatsvinden.

de toegangen worden daardoor tijdelijk verlegd zoals in bovenstaand schema.

Algemeen:
  • De hoofdingangen P1 (poort 1) en P2 en de centrale verbindingsweg worden afgesloten vanaf 10 juni
  • De hoofdingang (en uitgang) wordt tijdelijk verlegd naar P3 aan het einde van de parking en de tennisvelden 1, 2 en 3 krijgen een tijdelijke directe toegang vanaf de parking
  • Fietsen kunnen tijdelijk binnen aan P3 gestald worden.
  • De werfzone omvat de centrale asfaltweg, de tennisvelden 4 tot en met 11 en de ruimte achter het clubhuis en is gedurende de ganse werken verboden terrein
  • Het clubhuis blijft tot het einde van de sportwerken op de huidige locatie en beschikbaar. De verhuis en renovatie van het clubhuis gebeurt pas na de sportinfrawerken.
Tennis:
  • Tijdens de werken zijn banen 4 tot en met 11 onbeschikbaar - banen 1, 2, 3 en de binnenbaan zaal A blijven beschikbaar.
  • Tennislessen en stages blijven doorgaan, bij beperkte beschikbaarheid kunnen lessen naar Diependal worden overgeplaatst. Meer info krijgt u van de tennisacademie.
  • De tenniscapaciteit wordt door de werken tijdelijk zeer beperkt, nieuwe inschrijvingen zijn daarom niet meer mogelijk. Bestaande leden werden geïnformeerd dat de impact 2024 in een getrouwheidskorting voor 2025 wordt omgezet.
Hockey
  • Op korte termijn verwachten wij geen impact op de hockeywerking gezien het outdoor seizoen beëindigd is - wij verwachten wel dat na de zomer bij opstart van het nieuwe seizoen tijdeljk trainingen en wedstrijden op Diependal zullen doorgaan.
Pickleball
  • wij verwachten geen impact op de Pickleball werking in zaal B
U kan een schema vinden hierboven - In groen de nieuwe tijdelijke ingangen en in rood de tijdelijk afgesloten ingangen.
Wij rekenen op ieders begrip voor de tijdelijke hinder tijdens de werken, respect voor de werfafsluitingen en kijken samen met iedereen uit naar een nieuwe state-of-the art infrastructuur!