Update 9/4

Het is in verband met het grote aantal inschrijvingen niet meer mogelijk om lid te worden voor het huidige seizoen 2021.

Je wordt lid door de betaling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage (“lidgeld”) en je te registreren. Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld bij het begin van het verenigingsjaar. Met het betalen van het lidgeld aanvaard en respecteer je de statuten. Enkel leden van de tennisclub hebben het recht om gebruik te maken van de tennisterreinen en de accommodatie. Leden worden geïnformeerd over de opening van de gravelbanen (rond eind maart/begin april 2021), de groene banen kunnen het hele jaar door gereserveerd worden. Ook dit jaar zullen we weer diverse tennis- en andere activiteiten organiseren voor jong en oud. De inschrijvingen voor de zomerlessen worden binnenkort geopend, houd de website hiervoor in de gaten!

Het huidige tennislidmaatschap 2020 loopt af op 28 februari waarna het nieuwe seizoen zal aanvangen tot en met 31 december. Nieuwe leden kunnen dus vanaf 1 maart tennisbanen reserveren. Vanaf volgend seizoen (2022) zal het lidmaatschap voor een heel kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december) gelden.

* Een lid van Blue Lions kan 3 keer per seizoen een gastspeler uitnodigen die geen lid is tegen betaling van 10 euro per keer. Deze persoon kan maximaal 3 keer uitgenodigd worden per seizoen.

** Als je wilt deelnemen aan Interclub en open toernooien, gelieve dan deze optie in het betaalproces aan te klikken. Voor meer informatie over Interclub bij Blue Lions, zie deze pagina