O

27/3 20u00

Er is wat onduidelijkheid ontstaan over de interpretatie van onderstaande maatregel voor onze jongste leden. Als club hebben we besloten om één lijn te trekken en t/m 28 maart geen kinderen toe te laten op ons sportcomplex de Polygoon. Dit geldt voor zowel hockey als tennis en betekent dus ook dat kinderen jonger dan 13 niet met andere familieleden kunnen komen tennissen. We vragen jullie begrip voor deze situatie en hopen op een spoedige verbetering van de situatie.

Wat vanaf maandag 29 maart?  

De hockeytrainingen kunnen onder zeer strikte voorwaarden hervat worden en er kan weer getennist worden door -13 jarigen, we rekenen op jullie allemaal om de regels maximaal op te volgen.  Wij vragen wel nadrukkelijk om CLB adviezen strikt op te volgen en geen onnodige risico's te nemen.  Kreeg je een attest? gelieve dit door te sturen naar corona@bluelions.be zodat we de impact op trainingen kunnen inschatten.

concreet: 

U6-U12: we trainen weer in groepjes van maximaal 10 kinderen 

U14-U19: geen wijzigingen 

Volwassenen: max 4 personen en onderlinge afstand van 1,5 meter moet altijd gegarandeerd worden.  

We zijn ervan overtuigd dat buiten sporten op veilige manier kan.  Jullie hebben je tot nu toe al uitstekend aan de regels gehouden, maar naar aanleiding van de huidige situatie nemen we een aantal extra maatregelen en brengen we de belangrijkste punten nog even onder de aandacht.   

Om sociale contacten te minimaliseren vragen we iedereen om zich strikt aan het circulatieplan te houden: 

=> toegang tot het veld via het pad naast het cafetaria

=> verlaten van het veld via de poort achteraan die rechtstreeks naar de parking leidt

Bij aankomst en bij vertrek draag je je mondmasker.  Het mondmasker wordt enkel afgezet tijdens het sporten.  

De dug outs worden afgesloten

=> sporttassen en/of waterflessen worden met voldoende onderlinge afstand van mekaar gestald naast het veld 

De bubbel van 10 blijft behouden voor alle jeugdploegen

Hou je wanneer mogelijk aan de 1,5 meter afstand (bij stilstand en naast het veld)

 

Volwassenen passen per 4 in een bubbel en moeten altijd afstand houden

 

=> was en ontsmet regelmatig je handen

=> blijf niet rondhangen op de parking of aan de fietsenstalling

=> niet carpoolen

=> voel je je niet lekker of verkreeg je een attest, dan blijf je thuis  

De hoofdtrainer is meteen ook onze corona-scheids.  Worden er overtredingen vastgesteld dan krijg je een gele kaart en word je naar huis gestuurd.  Dit klinkt misschien erg streng, maar we zijn het aan mekaar verplicht om de regels heel strikt op te volgen.  

= > de velden van Blue Lions zijn enkel toegankelijk voor georganiseerde en toegelaten clubactiviteiten en dus enkel als je gereserveerd of geregistreerd bent.

 

 

algemene update Covid Regels voor het jeugdwerk en sport:

https://ambrassade.be/nl/nieuws/overlegcomite-24-maart-wat-werd-er-beslist-over-het-jeugdwerk

https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/

HOCKEY

https://hockey.be/nl/covid-19-de-geldende-maatregelen-voor-hockey/ 

TENNIS

https://www.tennisvlaanderen.be/maatregelen-coronavirus 

alle focus ligt nu op het goed starten van de zomerlessen, zoveel mogelijk buiten.

STAGES

Wat met de hockey & tennisstages tijdens de paasvakantie?  

De hockey & tennis stages in de paasvakantie gaan door met aangepaste corona maatregelen.

 

ALGEMEEN - CLUB

Ben je lid van onze hockey- en of tennis-club en werd bij jou een besmetting vastgesteld en/of werd aan jou gevraagd om in quarantaine te gaan, of kreeg je een CLB advies van de school om geen hobbies te beoefenen, dan vragen we jou om dit te melden via corona@bluelions.be. 

Laat in je mailtje alvast weten of en wanneer je nog op de club aanwezig was. We willen van jou vooral weten of jouw contacten binnen de club eerder een hoog of een laag risico inhouden.  Het geeft ons ook zicht op de impact voor de trainingen en inzet van trainers voor de komende periode.  

Met vragen over Covid19 maatregelen in onze club kan je terecht op het centrale mailadres corona@bluelions.be 

Sinds 19/10 is ons clubhuis gesloten, en is ook niet toegankelijk als wachtruimte. Ook na het overlegcomité van 5 maart is dit onveranderd.

Wij vatten de belangrijkste stelregels samen in onderstaand lijstje. 

 

 

CLB Adviezen van scholen

CLB adviezen van scholen zijn strikt op te volgen, en ook te melden voor elk individu op corona@bluelions.be 

Meestal bevat dit CLB advies details over al of niet af te nemen testing en tot welke datum geen hobbies (=sport) mogen beoefend worden. Dit is meestal geen thuisquarantaine, maar voor het beoefenen van sport bij Blue Lions zijn de gevolgen wel dezelfde, met name geen deelname aan trainingen en wedstrijden, zowel voor hockey als tennis.

Het is belangrijk om CLB adviezen te delen met corona@bluelions.be om een gepast clubadvies te kunnen geven naar het individu en het team.