27/06 20u00

Op het overlegcomité van 11 mei werden heel wat verdere versoepelingen aangekondigd.

De concrete gevolgen voor onze club zijn:

- hockey: wedstrijden zijn toegelaten vanaf 9 juni

- tennis: voor tennis zijn er geen noemenswaardige nieuwe updates - wedstrijden mogen vanaf 9 juni, het interclub seizoen werd echter al uitgesteld.

- clubhuis: vanaf 9 juni zal het terug toegelaten zijn om binnen in het clubhuis te consumeren, met inachtname van de horecaregels zoals al op het terras geldig: tafels van 4, afstand 1.5meter en bediening aan tafel. Vanaf 27/6 mag men met 8 aan tafel zitten, de rest vd regels blijft ongewijzigd. Een mondmasker is dus tot nader order nog steeds verplicht als men op de club rondloopt alsook in het clubhuis en op het terras zolang men niet neerzit.

 

algemene update Covid Regels voor het jeugdwerk en sport:

https://ambrassade.be/nl/nieuws/overlegcomite-24-maart-wat-werd-er-beslist-over-het-jeugdwerk

https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/

HOCKEY

https://hockey.be/nl/covid-19-de-geldende-maatregelen-voor-hockey/ 

TENNIS

https://www.tennisvlaanderen.be/maatregelen-coronavirus 

alle focus ligt nu op het goed starten van de zomerlessen, zoveel mogelijk buiten.

STAGES

Wat met de hockey & tennisstages tijdens de zomervakantie?  

De hockey & tennis stages in de zomervakantie kunnen doorgaan, aangepaste corona maatregelen kunnen gelden, maar daar worden deelnemers apart van op de hoogte gebracht.

 

ALGEMEEN - CLUB

Ben je lid van onze hockey- en of tennis-club en werd bij jou een besmetting vastgesteld en/of werd aan jou gevraagd om in quarantaine te gaan, of kreeg je een CLB advies van de school om geen hobbies te beoefenen, dan vragen we jou om dit te melden via corona@bluelions.be. 

Laat in je mailtje alvast weten of en wanneer je nog op de club aanwezig was. We willen van jou vooral weten of jouw contacten binnen de club eerder een hoog of een laag risico inhouden.  Het geeft ons ook zicht op de impact voor de trainingen en inzet van trainers voor de komende periode.  

Met vragen over Covid19 maatregelen in onze club kan je terecht op het centrale mailadres corona@bluelions.be 

Wij vatten de belangrijkste stelregels samen in onderstaand lijstje. 

 

 

CLB Adviezen van scholen

CLB adviezen van scholen zijn strikt op te volgen, en ook te melden voor elk individu op corona@bluelions.be 

Meestal bevat dit CLB advies details over al of niet af te nemen testing en tot welke datum geen hobbies (=sport) mogen beoefend worden. Dit is meestal geen thuisquarantaine, maar voor het beoefenen van sport bij Blue Lions zijn de gevolgen wel dezelfde, met name geen deelname aan trainingen en wedstrijden, zowel voor hockey als tennis.

Het is belangrijk om CLB adviezen te delen met corona@bluelions.be om een gepast clubadvies te kunnen geven naar het individu en het team.